To innbrudd på Våland

De to hendelsen ses i sammenheng.