Vil stramme inn båndtvangen

«Chilli» er lykkelig når Nataly og Johan Ferdig lar henne løpe uten bånd. Det liker ikke bydelsutvalgene som vil innføre båndtvang hele året.