Besøkstørke for flymuseet

Stiftelsen Flyhistorisk Museum, Sola, sliter med publikumsbesøket i utstillingshangaren i Sola sjø. Besøket var i fjor det laveste siden 1990 med i underkant av 5000 betalende besøkende.