• Cornelius Munkvik

Klepp gjør Bosnia mer tilgjengelig

I tillegg til å være en ressurskommune innen universell utforming er Klepp kommune med i trygge lokalsamfunn-nettverket. Dette skal komme handikappede på Balkan til gode.