HV-øvelse i vinterferien

STAVANGER: Hundre heimevernssoldater har fått innkalling til befalskurs i uke ti, som er Stavangers vinterferieuke. Det er HV-soldatene i Stavanger Vest-gruppen som er blitt innkalt til årets trening i Vatneleiren i Sandnes.