Erna Solberg (H) setter CO₂-fangst opp mot milliarder til Forsvaret, jernbane, veier og skole

Før «sannhetens øyeblikk» advarer statsministeren mot at omfattende fangst og lagring av CO₂ vil gi mindre til samferdsel og Forsvaret.

Statsministeren advarer Stortinget mot dype innhogg i lommeboken dersom milliardsatsingen på fangst, transport og lagring av CO₂ blir en realitet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) advarte i Aftenbladet tirsdag mot prislappen for norsk milliardsatsing på fangst, transport og lagring av CO₂ (CCS).

I den første spørretimen etter stortingsvalget gjorde statsminister Erna Solberg (H) det samme.

Den kommende investeringsbeslutningen kaller statsministeren «sannhetens øyeblikk» for CCS (se faktaramme).

En mulighetsstudie har vist en prislapp på mellom 7,2 milliarder og 12,6 milliarder kroner. Nå venter regjeringen på nye tall.

Les også

Regjeringen kutter 94 prosent - vil unngå milliardsmell på CO2-lagring

Les også

Hadia Tajik drømmer om industrieventyr i Nordsjøen

Karboner eller skole?

– Her må Stortinget være klare over at dette er milliardbeløp i de neste årene som altså må tas innen samme rammen som samferdselssatsingen, forsvarssatsingen og alt det andre vi ønsker å gjøre på skole, utdanning og annet, og at dette vil konkurrere med samme type midler.

Det sa Solberg etter at Espen Barth Eide (Ap), første nestleder i energi- og miljøkomiteen, ba henne forklare budsjettkuttet på fullskala CO2-håndtering neste år.

Regjeringen har satt av 509 millioner neste år til CO2-håndtering, hvorav 20 millioner til fullskala CO2-håndtering. I fjor satte regjeringen av henholdsvis 1,3 milliarder og 360 millioner til disse pottene.

Forklaringen er ifølge statsministeren at det er mindre behov for like mye penger til utredninger nå.

– Hvis vi da går videre til neste fase, vil det koste betydelig mer enn 300 millioner. Det er da snakk om et årlig milliardbeløp som skal brukes i årlige subsidier. Det må vi komme til da når vi er ferdige med prosessen rundt dette, sa Solberg.

– Vi har derfor ment det var riktig ikke å bruke mer penger enn det vi har gjort før vi har en beslutning og er ferdig med konseptutredningene som gjør at vi kan komme til Stortinget med en anbefaling fra regjeringen om vi skal rense ett eller flere, om kalkyler og de økonomiske kostnadene, sa hun.

– Noen snakker om at vi skal innføre tre (fullskala anlegg). Egentlig har vi snakket om ett hele tiden, sier Solberg til Aftenbladet.

– Har du sett tall som viser at det blir dyrere enn det som har vært framme på vel 12 milliarder?

– Jeg vil ikke gå inn i det der. Det er nettopp disse tingene vi holder på med. Vi holder på med kvalitetssikringen av disse konseptstudiene og hva som kommer. Jeg vil ikke dvele ved noen tall nå, fordi vi venter på nye tall, sier hun.

Espen Barth Eide er første nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Meningsløst

Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i miljøstiftelsen Zero, minner om at det nå handler om å få nok penger til å fullføre arbeidet med et godt beslutningsgrunnlag.

Regjeringens budsjettforslag gir ikke midler nok til å videreføre konseptstudiene over i forprosjekt, opplyser Fløystad til Aftenbladet.

– Det skapes usikkerhet om regjeringens intensjon og vilje til å realisere fullskala CO₂-håndtering, skriver han i en e-post.

Regjeringen har varslet at Stortinget vil få et helhetlig forslag om CCS-arbeidet etter at konseptstudier på fangst er gjennomgått, senest i forbindelse revidert nasjonalbudsjett. Det betyr 15. mai neste år.

Zero mener dette betyr at arbeidet med konseptstudier og forprosjekt settes på hold i minst et halvt år.

– Dette skaper store utfordringer for industriaktørene som ønsker å utvikle en viktig klimaløsning. Norcem, Yara og Klemetsrudanlegget må stoppe hele CCS-arbeidet i påvente av finansiering, fastslår Fløystad.

Olav Øye, seniorrådgiver på karbonfangst og lagring i Bellona, ønsker ikke å spekulere i årsaker til at statsministeren setter opp CCS mot samferdsel, Forsvaret, skole og utdanning.

Han er imidlertid klar på at budsjettforslaget innebærer en trenering av prosessen.

Øye peker på at det er en vesens forskjell på investeringssummene som skal til for å realisere selve anleggene, og summene som skal til for å utrede og regne på konseptene.

– Prosjektene stopper opp i minst et halvt år hvis pengene ikke kommer på plass før i revidert budsjett. De 20 millionene som regjeringen har foreslått, er en symbolsk og meningsløs sum, sier Øye til Aftenbladet.

– Dette lover dårlig for framtidige norske industriarbeidsplasser innen CO₂-håndtering. Nå må Stortinget å sørge for at verdens viktigste klimaprosjekt kan fortsette som planlagt, krever han.

Hoesung Lee, som leder FNs klimapanel, avbildet under et Oslo-besøk i 2016 sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

FN håper på norsk bidrag

Både energi- og miljøkomiteen og statsminister Erna Solberg møtte lederen for FNs klimapanel (IPCC), Hoesung Lee, tirsdag.

Ifølge statsministeren var karbonlagring Lees viktigste tema.

Eide slo fast at professoren på møtet med komiteen bekreftet hvor sentralt CCS er for klodens klima og Parisavtalen.

– Norge har et særlig ansvar i dette feltet. Vår velstand er i stor grad basert på betydelige bidrag til CO₂-utsslipp til atmosfæren gjennom flere tiår, sa Eide.

– Etter mitt syn legger regjeringen opp til at 2018 skal være et hvileskjær i dette viktige arbeidet. Med dette sender et negativt signal til markedet og omverdenen om at man ikke er helt overbevist om at CCS helt er veien å gå. Men skal vi få slutt på oppvarmingen av kloden i tide, er det ingen tid å miste, sa Eide i spørretimen.

Han mener det er god budsjettskikk å budsjettere med penger som regjeringen vet at man skal bruke. Det holder ifølge Eide ikke å «forhåndsvarsle» penger i revidert.

– Det neste trinnet i dette vil medføre at vi setter i gang en kostnad som automatisk vil bety utbetaling av milliardbeløp de neste tre-fire statsbudsjettene. Det betyr at vi må ha vedtak i Stortinget før vi går videre med det, svarte Solberg.

– Nå skal vi oppsummere, gå gjennom og sikre kostnadskalkylene og ta en beslutning. Hva regjeringens anbefaling er, kommer til Stortinget i løpet av våren. Hvilke tall vi putter inn i budsjettet, er faktisk ganske uklart for øyeblikket, sa Solberg.

– Det er et sannhetens øyeblikk for CCS som kommer nå. Vi har tenkt å gjøre dette som en anbefaling til Stortinget, og ikke som den forrige regjeringen som rett etter et valg la det i skuffen fordi det viste seg å være for dyrt. Men ingen må tro at dette ikke kommer til å ta store deler av handlingsrommet nå og framover. Det må altså prioriteres i budsjettet, slo statsministeren fast.

SV krever at en finansieringsmodell må bli lagt fram senest i revidert nasjonalbudsjett i mai neste år.

– De økonomiske rammevilkårene må være gode nok til at vi får realisert flere CO₂-fangst-prosjekter i Norge og kuttet norske utslipp. Uten en finansieringsplan kan ikke de som står bak prosjektene i Norge ta en investeringsbeslutning, sier SVs Lars Haltbrekken til NTB.

Publisert: