Psykisk syke på SUS må være på rommene sine, men sykehuset mangler penger til ombygging

SUS har fått krass kritikk for omfattende bruk av skjerming i psykiatrien. Problemet er at sykehuset ikke har penger til å bygge om de trange og umoderne lokalene på flere år.

Voksenpsykiatrien ved SUS må forbedre seg i forhold til bruk av tvang. Trange, umoderne rom utgjør en risiko, mener Sivilombudsmannen. Problemet er at sykehuset ikke har penger til ombygging.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Sivilombudsmannen var i januar på tilsyn hos voksenpsykiatrien hos Stavanger universitetssjukehus (SUS). Hensikten var å undersøke bruken av tvang.

Sykehuset har lykkes i å få til en markant reduksjon av tvangsmidler som belteseng, men bruk av isolering er høy i landssammenheng, ifølge Sivilombudsmannen.

Sykehuset får blant annet kritikk for omfattende bruk av skjerming (se fakta). «De fysiske forholdene på sengepostene, der over en fjerdedel av pasientrommene lå i postenes skjermingsavsnitt, syntes i seg selv å utgjøre en risiko for uforholdsmessig bruk av skjerming. Skjermingsavsnittene hadde et sterilt preg, spesielt på pasientrommene. Mange opplevde skjermingsavsnittene som fengselslignende.»

Isoleres på rommene

Trange og lite fleksible lokaler gjorde det utfordrende å ivareta alle pasientenes behov, særlig når alle skjermingsrommene var i bruk samtidig. De små rommene er også en sikkerhetsrisiko for personalet.

Ifølge Sivilombudsmannen var dette vanlig, og mange pasienter fikk derfor beskjed om å holde seg på rommet sitt. Selv om dørene ikke ble låst, var de vanskelige å åpne innenfra. Sivilombudsmannen mener dette ga et preg av isolasjon.

«De fleste sengepostene hadde også hatt pasienter som hadde vært underlagt skjerming kontinuerlig over flere måneder, noen få av oppholdene strakk seg over fem måneder. Skjerming over så lang tid utgjør en klar risiko for umenneskelig eller nedverdigende behandling, spesielt i lys av de fysiske forholdene ved skjermingsavsnittene og praksisen med romskjerming», skriver Sivilombudsmannen.

I svaret til Sivilombudsmannen erkjenner sykehuset at dagens skjermingsavsnitt ikke er gode nok. Med dagens lokaler ville en ombygging antagelig vært den enkleste løsningen. Problemet er at pengene mangler.

Går med underskudd

Overskudd er nødvendig til både nytt sykehus og andre investeringer, men sykehuset er milevis unna å nå sine økonomiske mål: Mens opprinnelig krav til overskudd i år var 90 millioner kroner, er resultatet per 1. oktober på minus 10 millioner kroner. Per nå kuttes eller utsettes investeringer til det meste med unntak av det nye sykehuset.

Psykiatrien er ikke med på flyttelasset til Ullandhaug i 2023. Deretter er det planer om videre sykehusutbygging, men tidsperspektivet her er usikkert.

– Vi har ikke økonomi til en omfattende ombygging av dagens skjermingsavsnitt i dag, men vi prøver å gjøre mindre tilpasninger, sier sykehusdirektør Inger Cathrine Bryne.

– Er det godt nok?

– Det er en prioriteringsdiskusjon når vi kommer oss videre på Ullandhaug. For framtidig utvikling etter 2023 er det planlagt en skisse i 2021, sier hun.

Planlegger kutt

Å kutte i antall skjermingsplasser vil føre til et betydelig kutt i antall sengeplasser i psykiatrien. Sykehuset utreder for tiden nedlegging av en døgnenhet, blant annet for å spare penger, men og for å behandle flere pasienter på dagtid. En ytterligere nedleggelse av sengeplasser vil vanskelig kunne forsvares, ifølge sykehuset i brevet til Sivilombudsmannen.

I stedet undersøkes muligheten for å bygge om utearealet slik at skjermingspostene får direkte atkomst ut. «Dette vil igjen kunne medføre at en kan omdisponere deler av det eksisterende arealet inne på skjermingspostene, og dermed forbedre situasjonen noe», heter det i sykehusets svarbrev.

Sykehuset vil arbeide systematisk for å vurdere alternativer til langvarig skjerming.

Publisert: