Her er barnehagekuttlista

Barnehagesjefen foreslår å legge ned 263 plasser i barnehagene Djupamyra, Soria Moria, Maurtua, Roaldsøy, Austre Åmøy og Aubeberget avdeling Malthaug.

Cathrine Monsen Bjørnstad (til høyre) og pedagogisk leder Kristine Norås i Djupamyra barnehage gjorde hva de kunne for at barna skulle ha en god dag selv om de naturlig nok ble leie seg da de fikk høre at barnehagen foreslås nedlagt.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Men barnetallet skal økes med tilsammen 23 barn i fire andre barnehager, slik at det blir 240 færre barnehageplasser og 50 færre årsverk fra barnehageåret 2017/18.

Flesteparten av plassene vil forsvinne i Hinna bydel og Hillevåg.

Her er hele lista

På nedleggingslista: Djupamyra barnehage, Heddeveien 22.

HINNA bydel: 89 færre plasser:

 • Soria Moria barnehage på 51 plasser legges ned.
 • Djupamyra barnehage på 51 plasser legges ned.
 • Ulsberget barnehage: øker med tre plasser fra 51 til 54.
 • Mariamarka barnehager øker med tre plasser fra 51 til 54 plasser.
 • Bamsefaret barnehage øker med sju plasser fra 65 til 72.
På nedleggingslista: Soria Moria barnehage, Godesetkroken 2.

Barnehagesjefens begrunnelse handler om relativt lav standard på byggene, ønske om «robuste», dvs. større barnehager og redusert behov for plasser i området. Hun viser til at det er sju kommunale barnehager i den sørlige delen av Hinna (Djupamyrå, Soria Moria, Ulsberget Mariamarka, Bamsefaret, Gautesete, Jåttå). Gautesete og Jåttå er relativt nye bygg med høyere standard enn de andre. Bamsefaret er nylig rehabilitert. Både Bamsefaret og Mariamarka har en spesielt tilrettelagt avdeling, Bamsefaret har også åpen barnehage. Ulsberget har et veldig bra uteområde.

Triste nyheter for styrer Cathrine Monsen Bjørnstad (til høyre) og pedagogisk leder Kristine Norås i Djupamyra barnehage.

-Trist

-Det er trist, Djupamyra er en god barnehage, vi skårer over gjennomsnittet på foreldreundersøkelsen, er reaksjonen til styrer i Djupamyra, Cathrine Monsen Bjørnstad.

-Klart her er mye følelser i sving nå. Vi er en gjeng som trives veldig godt sammen og en utrolig flott barnegruppe. Det blir skummelt å gå inn i en ny epoke som vi ikke helt vet hva blir, tilføyer pedagogisk leder Kristine Norås.

Det vi er veldig opptatt av nå, er å ta vare på barna og foreldrene, tilføyer de.

På nedleggingslista: Maurtua barnehage i Hjalmar Johansensgate 8.

HILLEVÅG bydel: 54 færre plasser.

 • Maurtua barnehage på 54 plasser legges ned.

Barnehagesjefens begrunnelse: Her er ni barnehager i Hillevåg. Bydelen har stor overkapasitet i antall plasser. Maurtua er «byggmessig i svært dårlig forfatning». Tomta er ikke regulert til barnehage. Det er overdekning av plasser i området og Bekketunet barnehage ligger på nabotomta.

Barna i barnehagene som legges ned, vil få plass i andre barnehager.

MADLA bydel: 29 færre plasser

 • Aueberget barnehage: Avdeling Malthaug på 39 plasser legges ned.Avdeling Skredbakke fortsetter som før.
 • Bråde barnehage øker med seks plasser (fra 93 til 99).
 • Kvernevik barnehage øker med fire plasser (fra 36 til 40).

Barnehagesjefens begrunnelse: Avdeling Malthaug holder til i et lite bygg, som gjør det til en lite robust og fleksibel enhet. Her er tilstrekkelig med barnehageplasser i området.

Har kjempet mot nedleggelse av Roaldsøy barnehage: Per Anders Røssjorde, FAU-leder Marie Muri Bonnez og Inger Lise Jonassen.

HUNDVÅG bydel: 35 færre plasser.

 • Roaldsøy barnehage på 35 plasser legges ned.

Barnehagesjefens begrunnelse: Bygningen er i «svært dårlig forfatning» og det er ledig kapasitet i de øvrige barnehagene på Hundvåg.

FAU-leder Marie Muri Bonnez er både arg, skuffet og målløs:

-Vi har levert 560 underskrifter fra folk her på øyene for å beholde barnehagen på Roaldsøy. Vi føler barnehagesjefen har bestemt seg lenge på forhånd, uansett hvor gode argumenter vi har framført.

Les også

Kjemper mot nedleggelse av barnehagen

Frida Agathe Hadland trives i Roaldsøy barnehage.

AUSTRE ÅMØY: 16 færre plasser

 • Austre Åmøy barnehage på 16 plasser legges ned.

Barnehagesjefens begrunnelse: En så liten barnehage er ikke «tilstrekkelig faglig robust» og Rennesøy kommune har stor overkapasitet i sin barnehage på Vestre Åmøy.

Neste barnehageår har 240 plasser forsvunnet hvis politikerne vedtar barnehagesjefens forslag.

TASTA bydel: 17 færrre plasser.

 • Tastavarden barnehage, avdeling Smiene: 12 færre plasser
 • Triade barnehage, avdeling Veden: 5 færre plasser.

Begrunnelse: Byggene har relativt dårlig standard og færre barn vil gi bedre forhold for barn og ansatte.

Får ny plass

OBS! Ingen barn vil miste barnehageplassen, de vil få plass andre steder. Familier som blir berørt får mulighet til å søke overflytting til ny barnehage. Søknaden blir behandlet i forkant av hovedopptaket i 2017, og i begynnelsen av februar får foreldrene beskjed om hvilken barnehage deres barn har fått tilbud i.

Hva med de ansatte?

- Målet er at alle (50 årsverk) vil få tilbud om jobb innen barnehagesektoren i kommunen. Prosessen vil skje i tett dialog med kommunens tillitsvalgte og i tråd med vedtatte kriterier for håndtering av overtallighet, svarer barnehagesjefen.

Administrasjonen foreslår: Barnehagesjef Monica Buvig Stenseth og direktør Per Haarr.

OBS! Ikke vedtatt

Oppvekststyret skal behandle forslaget fra barnehagesjef Monica Buvig Stenseth og direktør Per Haarr og avgjør saken den 14. desember.

Opprinnelig ønsket barnehagesjefen at hun skulle bestemme dette selv, politikerne skulle bare vedta hvor mange færre plasser de ulike bydelene skulle få. Men det gikk ikke politikerne med på.

Politikerne bestemmer. Dette bildet ble tatt da oppvekststyrets nestleder Rune Askeland (V) (i midten) besøkte Roaldsøy barnehage sammen med Anne Kristin Vik Bruns (KrF) og Aleksander Stokkebø (H). Til venstre Per Anders Røssjorde som er en av foreldrene som slåss for å beholde barnehagen.
Les også

Barnehage: Politikerne vil ha hele nedleggingslista på bordet

Færre barn er bakgrunnen for at plasser må legges ned.

Grunnen til at rådmannen mener det er nødvendig å redusere antall plasser, er de siste tallene for befolkningsutviklingen. Tallene viser en nedgang på 200 barn i alderen 1-5 år i 2017 og til sammen 400 barn i perioden 2017-21.

Publisert: