- Frekt av SAS-sjefen

Driften av SAS Technical Services er ikke ulønnsom. Sola-ordfører Håkon Rege er forundret over SAS-sjef Jørgen Lindegaard.