Utsetter Egersund for miljøfare

Fiskebåter som legger om til tungolje, kan bli miljøbomber. Sjansen for at Egersund blir brukt som nødhavn, øker.