Thorbjørnsen:- Urimelig kritikk

Jernbanenaboer kritiserer politikerne for å stå passive på perrongen og se på at tunneltoget går.