Storskulen kan bli delt i to

Bystyret skal i dag ta stilling til storskular i Sandnes. Strand kommune går motsett veg. Politikarane vil vurdera å dela Fjelltun skule på Jørpeland i to mindre skular.