Voksenkontroll på lekeplassen

— Oi, oi, oi! Dette er en versting.