Ga opp å få hjelp fra ambassaden

— Mange overlevende henvendte seg til den norske ambassaden i Bangkok. De ble registrert på lapper som forsvant etter hvert.