Voldsutøvere i straffekø

Mens antallet kraftige voldssaker økte dramatisk i Sandnes i 2003, brukte politiet 190 dager i gjennomsnitt fra en sak ble opprettet, til den havnet hos domstolen.