Sjøfartsdirektoratet kan bli «heilt nytt»

Når direktoratet er etablert på nytt i Haugesund kan nærmast alle vera tilsett etter at vedtaket om flytting frå Oslo blei gjort i 2003.