- Vi følger opptrappingsplanen

Direktør ved Psykiatrisk klinikk, Inger Kari Nerheim, sier de er «kjempeopptatt» av opptrappingsplanen.