Høy ledighet blant innvandrere

Stavanger har nå omtrent like høy arbeidsledighet blant innvandrere som Oslo.