Kolumbus svarte

Kåre Riseng og Hilde Fiskaa Willumsen fra Kolumbus har svart pånoen av spørsmålene som har kommet inn til Aftenbladet.no iforbindelse med bussomleggingen.