Sefo-etterforskning av Nokas-ranet ferdig

Stavanger-politiets håndtering av ranet på Norsk Kontantservice erferdig etterforsket.