Luksusbudsjett i Sirdal

Den nye rådmannen i Sirdal, Kjell Arvid Berland, ber politikerne bremse litt på pengebruken. Likevel legger han fram et forslag til økonomiplan som tilsier netto driftsutgifter på rundt 80.000 kroner per innbygger. Det er ifølge Statistisk sentralbyrå dobbelt så mye som gjennomsnittskommunene brukte i 2003.