- Uaktuelt å flytte tellesentralen

Flytting er for vår del en uaktuell problemstilling nå, sierregiondirektør Marius P. Ivan i Nokas.