Rasistisk vold på Moi

På Moi har det vokst fram en ungdomsgjeng som trakassererasyl-søkere i bygda. Samuel Tsirunian advarer mot nazistisketendenser.