Bomstasjonen på Orstad er i en gråsone

Selv med uniformert politi ved bomstasjonen, la en bilist seg over i venstre kjørebane og unngikk å betale i bomstasjonen ved Foss-Eikeland.