Vill kjøring i vår største rundkjøring

Bilistene finner ikke ut av hvordan de skal kjøre i den nye, store rundkjøringen ved Jåttåvågen. Kjøre— banene må merkes med hvite piler i asfalten.