Trusetillegg og våpengym

De har fått utdelt barbersaker. Tone Sørdalen og Lisa Svisdal har frivillig valgt å tre inn i Forsvaret.