Flere reiser med Kolumbus

107.000 flere passasjerer reiste med Kolumbus i mars i årsammenlignet med i fjor.