Hå drøftar skulen

Karakterar og kommunestruktur er hovudutfordringar for Hå kommune framover.