- Norgeshistoriens største ransutbytte

Ranerne i Stavanger kan ha fått med seg mellom 60 millioner og 100millioner kroner.