- Så mann løfte ut noe fra Norges Bank

— Jeg så en svartkledd mann med svart hjelm og mørkt visir løfte og bære noe ut fra Norges Bank, fra døren eller porten mellom Norges Bank og Postbanken.