Krogh fungerer som byantikvar

Nina Krogh er konstituert i stillingen som byantikvar i Stavanger.