- Arrogant av kommunen

Lars Erik Jaatun reagerer sterkt på at rådmannen i Sandnes ikkje tar alvorleg dei 3500 underskriftene for å ta vare på den gamle kinoen.