Bonde lager jord av vomfyll

Klepp-bonde Thore T. Refve lager jord av store mengder vominnhold og husdyrmøkk fra flere store slakterier. Nå vil han gjøre ordningen mer miljøvennlig, men får ikke lov.