Mindre ferje til Vassøy

Grunnet service på motoren er «Rygerbuen» til Rødne Clipper Fjord Sightseeing tatt ut av rute. Den er erstattet av «Sølyst» i ferjesambandet Stavanger-Vassøy.