Barnevern på sparebluss

Rapport sier at ressursmangel kan gå ut over helsa til ansatte i barnevernet og rettssikkerheten til barna.