Slutter opp om Byen og sentrum

Stadig flere butikker og næringsdrivende blir med i foreningen Byen. Oppslutningen er snart fulltallig.