Truer utesteder med mulkt som svir

Utesteder som ser gjennom fingrene på at gjestene røyker, risikerer tvangsmulkt.