Bønder vil krige med høyballer

Jæren Bonde— og småbrukarlag lover en festlig protestmarkering på Torget i Stavanger lørdag.