Trygg Trafikk kritisk til Kolumbus

Per Valset i Trygg Trafikk mener innføringen av nytt billetteringssystem burde ha ført til justering av rutene, slik at ikke sjåførene ble skadelidende.