Økt pasientkø i Stavanger

Ventetidene ved de fleste av landets sykehus blir stadig kortere. Men ikke i Stavanger.