Ikkje velkommen etter etiopisk kyrkjesplitting

Den etiopiske Mekane Yesus-kyrkja er splitta. No slår splittinga ut ved at kyrkjepresident Francis Stefanos likevel ikkje får koma til Frikyrkja på Bryne.