Straffes for ulovlig skjenking

Sjernarøy Maritim AS fratas skjenkebevillingen i 14 dager.