Rift om Ladstein

Sentralt næringsområde midt i RyfylkeBedrifter, fastbuande og hyttefolk arbeider no ivrig for å sikra at ferjekaien hamnar på lokale hender.