Over 16.000 på Kjerag

16.350 personer skal ha parkert og besøkt Kjerag-området i sommer. Tallet er beregnet ut fra innbetalte parkeringsavgifter på Øygardstølen.