«Omfattende og alvorlig svikt i barnevernsnemndenes tilsyn»

Småbarn ble slått, trakassert, neglisjert og endatil seksuelt misbrukt på Waisenhuset og i tilhørende fosterfamilier. Hvordan kunne det skje?