Håpløst å få jobb som fysioterapeut

Fysioterapeutene sliter tungt på arbeidsmarkedet. Bare én stillinger ledig på Vestlandet.