- Randabergfjellet er Rogalands Østre Bolærne

Forsvarsbygg har i to år forsøkt å selge til høystbydende, men Randaberg kommune vil sikre Randabergfjellet for allmennheten.