Ulovlig «hytteskatt» i Sirdal

Sirdal har siden 2002 stilt ulovlige krav for å godta utbyggingsavtaler, for eksempel for hyttefelt.