Hå frir til jernbanen

Rådmann Lars Kolnes og ordførar Terje Mjåtveit har skrive friarbrev til Jernbaneverket. Dei ønskjer tog gjennom Hå kvar halvtime og togstopp i Kviamarka