Hå tek 15 flyktningar

Hå formannskap foreslår for kommunestyret at kommunen skal ta imot 15 flyktningar neste år.